Dokter&Diagnostiek

Informatie

Verschil Glucose referentiewaarden en medische beslisgrenzen

10-10-2017

Hieronder een korte toelichting over het verschil tussen referentiewaarden en medische beslisgrenzen.

Laboratoria rapporteren bij bijna alle resultaten referentie waarden. Dit zijn de onderste en bovenste grenzen die in een gezonde populatie gevonden worden. Meestal zijn deze grenzen zo ingesteld dat 2,5% van de gezonden onder de onderste grens valt en 2,5% van de gezonden boven de bovenste grens valt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld natrium en kalium.

Medische beslisgrenzen staan normaliter in richtlijnen en NHG standaarden. Dit zijn waarden waarbij een aanvrager geacht wordt acties te ondernemen.

Bij het voorbeeld van de glucoseis het dus zo dat we in een gezonde populatie(>18 jaar) een nuchtere glucose vinden waarbij 97,5% een waarde heeft <5,6 mmol/L. Het is volgens de NHG standaard niet nodig actie te ondernemen als de nuchtere glucosewaarde <6,0 mmol/L is.