Dokter&Diagnostiek

Informatie

PSA Referentiewaarden

30-04-2019

Per 1 mei 2019 wordt de PSA niet meer met de leeftijdsafhankelijke referentiewaarden gerapporteerd, maar wordt dit - ongeacht leeftijd - standaard < 3 µg/L.

Gedurende 6 maanden wordt onderstaande tekst opgenomen bij de rapportage:
LET OP: Per 1-5-2019 zijn de leeftijdsafhankelijke referentiewaarden vervangen door een beslisgrens voor de huisarts. Een PSA-waarde < 3 µg/L is normaal en de kans op prostaatcarcinoom is klein. Verder onderzoek is niet nodig. Geadviseerd wordt om niet eerder dan na twee jaar opnieuw te testen. Bron: NHG standaard mictieklachten.