Dokter&Diagnostiek

Informatie

Per 03 juni 2019 hs-Troponine-I

04-06-2019

Introductie nieuwe generatie troponine-I-test

 

Maandag 3 juni 2019 introduceert ons laboratorium de nieuwe generatie troponine-I-test. Dit is een hoog sensitieve troponine-I-assay die ook in de regionale laboratoria reeds geïntroduceerd is.

Eerdere en nauwkeurige detectie van verhoogde troponine-I
Met deze assay wordt een verhoogde troponine-I-waarde eerder gedetecteerd en nauwkeuriger gemeten.
De troponineconcentratie wordt bij de huidige assay uitgedrukt in μg/l.
Vanwege de verhoogde gevoeligheid van de nieuwe hoogsensitieve troponine-assay, wordt deze uitgedrukt in een 1000 keer lagere eenheid (ng/l).
Ook de
diagnostische afkapwaarde verandert. Deze gaat naar 47 ng/L, in plaats van de huidige 0,03 µg/L.

 

Een waarde van 0,05 µg/L wordt bij de nieuwe assay weergegeven als 50 ng/L.
 

Afhankelijk van het type assay (troponine-I of troponine-T) en het type reagens (firma afhankelijk) kan de diagnostische afkapwaarde verschillen tussen verschillende laboratoria. Kijk dus altijd goed bij troponine-uitslagen van andere laboratoria welke diagnostische afkapwaarde gehanteerd wordt.

Bij patiënten met een acuut coronair syndroom stijgt de troponinewaarde in het bloed vrij snel. Afhankelijk van de grootte van het infarct kunnen de troponinewaardes bij een hoogsensitieve assay binnen 1 tot enkele uren na aanvang van de klachten al stijgen. Ook andere oorzaken voor schade aan de hartspier kunnen echter een verhoging van troponine-I geven. 


Hoe te handelen?

Uiteraard verwijst u uw patiënt bij sterke verdenking op een acuut infarct naar de cardioloog. Twijfelt u? Dan kunt u overwegen een troponinebepaling aan te vragen. In dat geval zijn typische klachten en een verhoogd troponine suggestief voor een myocardinfarct. Bij een troponine-I <47 ng/L gemeten langer dan 6 uur na het begin van de klachten zou u een andere diagnose kunnen overwegen.

Indien u over bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus via telefoonnummer 088 – 21 41 172.