Dokter&Diagnostiek

Informatie

Meldingsplicht Infectieziekten

09-10-2018

Nav vragen over meldingsplicht van infectieziekten:
In Nederland moeten zowel het laboratorium als de aanvragend arts een melding doen bij de GGD. Informatie hierover kunt u vinden op de RIVM website.

https://www.rivm.nl     Folder Melden van Infectieziekten.

Om u als aanvragend arts hierop te attenderen vermelden wij dit bij de rapportage als volgt:

Meldingsplichtige infectieziekte: graag uitslag binnen 1 werkdag melden bij de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw regio.