Dokter&Diagnostiek

Informatie

Lipase een betere test dan Amylase

21-03-2018

“Het bepalen van amylase heeft geen enkel voordeel meer boven de lipasebepaling en ook de combinatie heeft geen toegevoegde waarde.”

Binnen het laboratorium van Diagnostiek voor U wordt uitsluitend nog gebruik gemaakt van lipase. Aanvragen voor amylase worden automatisch vervangen door lipase. De belangrijkste reden is de hogere specificiteit voor acute pancreatitis.

Een verhoogde waarde voor amylase of lipase wordt vaak veroorzaakt door aandoeningen van de pancreas. Bij pancreatitis stijgen beide zeer snel en tot hoge waarden. Amylase zal vaak sneller dalen dan lipase door de kortere halfwaardetijd en snellere renale klaring. Lipase is dus langer aantoonbaar in bloed. Belangrijke opmerkingen: de hoogte van het resultaat correleert niet met de ernst van de pancreatitis en beide testen kunnen ook bij een acute pancreatitis een resultaat geven binnen de referentiewaarden!

Uit de literatuur blijkt dat lipase een hogere specificiteit heeft dan amylase voor de diagnose acute pancreatitis. Hierbij is een goede richtlijn om 3 keer de bovengrens van de referentiewaarde aan te houden voor een specificiteit van ongeveer 98%. Lipase (en amylase) is niet geïndiceerd voor gebruik bij chronische pancreatitis.

Meer info staat in het NtvG  -   https://www.ntvg.nl/system/files/publications/a6432.pdf