Dokter&Diagnostiek

Informatie

Labgids beschikbaar

20-06-2018

De labgids staat on-line.

Onder het kopje labgids kunt u de afnamecondities vinden van bepalingen die niet in Zorgdomein zijn opgenomen.
Om een test te zoeken kunt u met de cursor in het document gaan staan en dan via CTRL+f in de zoekbalk de gewenste test invoeren.

Team Sofa Zorg.