Dokter&Diagnostiek

Informatie

Houdbaarheid samples

19-04-2018

Overzicht materialen niet meer te bepalen 30 uur na bloedafname.

Materialen die afgenomen zijn na de komst van de koerier  en de volgende dag worden meegegeven aan de bode, zijn voor sommige bepalingen te oud om deze betrouwbaar uit te kunnen voeren.

Bepalingen die niet (betrouwbaar) meer kunnen worden uitgevoerd zijn:

 • Hematologie
  • Leukocyten differentiatie
  • Bezinking
  • APTT
  • PT/INR
  • MCV 
    
 • Chemie
  • Bilirubine
  • Vitamine B1
  • Vitamine B6     
    
 • Urines
  • Urinestrip
  • Urine sediment

Let op:  De groene, gele en grijze buis moeten wel afgedraaid worden en in de koelkast bewaard worden tot de koerier de andere dag komt.