Dokter&Diagnostiek

Informatie

Calprotectine in feces

26-09-2017

Bij patiënten die zich bij de huisarts presenteren met darmklachten kan de non-invasieve test calprotectine in feces
gebruikt worden om te differentiëren tussen inflammatoire darmziekten (IBD; Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) en
prikkelbaar darmsyndroom (irritable bowel syndroom (IBS)). 

Calprotectine
Calprotectine is een ontstekingsremmend eiwit dat vrij komt wanneer bepaalde witte bloedcellen (neutrofiele
granulocyten) sterven. Bij chronische darmontsteking ziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa,
hopen zich grote hoeveelheden witte bloedcellen op in de darmwand. De gemeten hoeveelheid calprotectine in de
ontlasting komt overeen met het aantal ontstekingscellen in het maag-darmkanaal en kan dus gebruikt worden als
maat voor de ernst van de ontsteking.

Betekenis
De klinische beslisgrens is 50 ug/g. Bij waarden < 50 ug/g is een IBD onwaarschijnlijk. Verhoogde waarden worden
veroorzaakt door verscheidene oorzaken waaronder M. Crohn, colitis ulcerosa, infecties van het maag darm kanaal,
kanker, coeliakie etc. 

Beperkingen
Het gebruik van NSAIDs kan tevens leiden tot vals verhoogde calprotectine waarden.

Materiaal
Een portie feces (geen 24 uurs verzameling).

Aanvragen
Calprotectine is op het aanvraagformulier te vinden bij ‘darmklachten’