Dokter&Diagnostiek

Informatie

Bepaling van MCV en RDW

16-10-2017

Een aanvraag van MCV en RDW alleen gedaan kan worden als er een hemoglobine is aangevraagd.

Daarnaast kregen wij vaak de vraag van artsen om achteraf een MCV toe te voegen. Daarom rapporteren wij bij een aanvraag van hemoglobine (Hb) altijd de MCV en RDW. Dit brengt dus geen extra kosten met zich mee voor de patiënt.