Dokter&Diagnostiek

Informatie

Aanpassen edi rapportage per 1 november 2017

18-10-2017

Zodra een laborder compleet is wordt deze per edi gerapporteerd.
Van de niet complete orders wordt de volgende ochtend rond 7:00u  altijd een deelrapportage verzonden.
Een volledige rapportage volgend op een deelrapportage wordt op verzoek van diverse huisartsen per 1 november 2017 aangepast. Indien tijdens de eerste rapportage bepalingen op volgt staan, worden bij de volgende rapportage alleen nog de op volgt staande gerapporteerd.  Dit houdt in dat u de niet-volledige rapportage altijd in het journaal opslaan.