Dokter&Diagnostiek

Informatie

Aankondiging nieuwe koeriersdienst

24-06-2021

Wij willen u graag informeren over het volgende. Per maandag 19 juli 2021 zal er een nieuwe samenwerking starten met een andere koeriersdienst, namelijk: Fiege. Deze koeriersdienst zal vanaf 19 juli alle materialen aangaande Diagnostiek bij u leveren (testmateriaal voor diagnostiek) en ophalen (transportkoffer) . 

Als gevolg hiervan zullen er een aantal wijzigingen in het proces zijn:
1)    Het telefoonnummer van de huidige koeriersdienst 2MC, in de map van Dokter&Diagnostiek, komt te vervallen. U kunt dit telefoonnummer dus doorstrepen of op een eigen manier verwijderen uit deze map. 
2)    Het proces voor aanmelding, afmelding of vakantie gaat veranderen. Waar u voorheen gewend was dit direct bij de koerier te vermelden, zullen wij deze communicatie van u overnemen. 

U kunt de wijzigingen vanaf maandag 19 juli, minimaal één dag van tevoren, melden via uw relatiebeheerder Dokter&Diagnostiek of door te mailen naar relatiebeheerder@dokteren.nl.

Wij weten dat er in de afgelopen periode met de huidige koeriersdienst 2MC aparte afspraken gemaakt kunnen zijn. Om de overstap naar onze nieuwe koeriersdienst zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen of u op dit moment speciale afspraken heeft gemaakt m.b.t. het ophalen en/of leveren van materialen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een sleutelkastje, op een bepaalde dag staat het materiaal op een andere plek, bij sluiting bij de buren ophalen, etc.

Heeft u een speciale afspraak staan? Wilt u ons dan hierover infomeren? U kunt dit doen door ons vóór 9 juli uw gemaakte afspraak te mailen naar relatiebeheerder@dokteren.nl. Op deze manier kunnen wij dit bespreken met Fiege en waar mogelijk/nodig potentiële uitdagingen voorkomen. 

Met vriendelijke groet,

Dokteren&Diagnostiek